Prof. dr hab. inż. Jerzy Lechowski
Międzynarodowej Akademii Nauk
San Marino
FIZYKA - to jedyna prawdziwa nauka, jest ona jednocześnie sztuką, w sensie dosłownym i przenośnym, ponieważ zajmuje się ona m.in. również malarstwem (barwa i światło), muzyką (teoretycznie (oktawy, skład i analiza dźwięku) i praktycznie (budową instrumentów). Poza tym można powiedzieć, że jest prawdziwą poezją, ponieważ podobnie jak w poezji, aby móc się nią zajmować najpierw trzeba nauczyć się czytać i pisać, aby się tego nauczyć trzeba poznać literki. Literkami w fizyce są definicje podstawowych pojęć, które należy sobie przyswoić, aby móc przyswoić sobie podstawowe prawa fizyczne opisujące otaczającą nas przyrodę i zrozumieć występujące w niej zjawiska.

PRAWDA - prawda jest jedną z podstawowych wartości, którą bardzo wysoko się ocenia. Można jednak powiedzieć, że wszystko na świecie ma swoją wartość, nawet nawóz ma swoją niezaprzeczalną wartość, ale mieć wartość to jeszcze nie wszystko, oprócz wartości trzeba mieć kierunek i być zawsze ku czemuś zwróconym mając punkt odniesienia ściśle określony ( w fizyce jest to wektor w odróżnieniu od skalara, który ma tylko wartość). Jeśli nie przyjmie się tego właściwego punktu odniesienia, którym jest dla wierzących Bóg, a dla ateistów prawa natury i otaczająca przyroda, to nie można mówić o żadnej prawdzie, ponieważ wówczas jest wszystko względne. Teoria względności w etyce i moralności jak również w samej fizyce dokonała wiele zamieszania i dlatego obecne czasy cechują się tym, że jest tyle zła i demoralizacji na świecie co wszyscy doskonale widzą. Aby zatem zrealizować lepsze czasy, musimy oprzeć się na prawdzie. Prawda, bowiem nas wyzwoli od wszelkiego zła. Więcej

FILOZOFIA - Określenie filozofii jako wymagającej umiłowania mądrości, oznaczało w VII i VI wiekach przed Chrystusem pełnię wiedzy, która w rzeczywistości miała na celu teoretyczne i zarazem praktyczne rozwiązanie budowy natury jako wzoru życia. W tym celu usiłowano połączyć fizykę i logikę z etyką. Niestety, filozofia starożytna nie rozwinęła ostatecznie podstaw fizyki. Z tego powodu stopniowo zatracała swoją życiową wartość W takim stanie znalazła się filozofia właśnie dlatego, że zapomniano, iż mądrość wypływa z miłości i stworzono mądrość abstrakcyjną, wyłącznie teoretyczno-umysłową, oderwaną od fizycznych podstaw życia. Zostały tylko pozory wiedzy, zaś jej ognisko wygasło. Każde nowe pokolenie stawało się teoretycznie coraz mądrzejsze, lecz zarazem coraz bardziej zatracało naturalne zdolności i umiejętności życia wypływające z umiłowania mądrości. Rozum stworzył krytykę życia i analityczne rozdrobnienie jego wartości i tenże rozum stworzył jednocześnie krytykę rozumu. Ludzkość weszła zatem w błędne koło. Aby zobaczyć więcej...>>