Prof. dr hab. inż. Jerzy Lechowski
Międzynarodowej Akademii Nauk
San Marino
Cel i sens życia

Różne teorie filozoficzne rozwiązujące problem sensu i celu życia przyjmowaly jako punkt wyjścia ideee szczęścia, cnoty, czynienia dobra ludziom, wypelniania obowiązków moralnych samodoskonalenie itd. Różni filozofowie rozmaicie ujmowali sens życia. Należałoby zatem najpierw roztrzygnąć czy istnieje obiektywny sens życia. W warunkach panowania prywatnej własności i powszechnej konkurencji rodzi się w człowieku dążenie do szukania sensu życia nie w czym innym, jak tylko w zdobywaniu pieniędzy. Sensem życia staje się walka (zamiast współdziałania) ze wszystkim co przeszkadza ludziom w zdobywaniu szczęścia. Nieliczni tylko szczęście upatrują w dobroci i miłości wzajemnej rozumiejąc glęboko sens i cel życia jako tego okresu przejściowego do wieczności. Życie ludzkie posiada obiektywne znaczenie i ma sens zarówno dla postępu społecznego jak i dla każdego człowieka jeśli tylko będzie przyczyniać się do „realizcji lepszych czasów”. .
Nieśmiertelność.