Prof. dr hab. inż. Jerzy Lechowski
Międzynarodowej Akademii Nauk
San Marino
ZASADA ZACHOWANIA INFORMACJI
- Do znanych w fizyce zasad zachowania, można zaliczyć jeszcze jedną zasadę zachowania ilości informacji. Twierdzenie to na pierwszy rzut oka wydać się może zaskakujące, ale po dokładniejszym i głębszym wniknięciu w istotę podstaw termodynamiki i teorii informacji stwierdzenie to jest możliwe do przyjęcia. Traktując ilość informacji zawartej w danym układzie w sposób analogiczny w jaki traktuje się dodatni ładunek elektryczności zawarty w obojętnej pozornie pod względem elektrycznym materii, a entropię jako ładunek ujemny. Można wówczas powiedzieć, że suma przyrostu informacji, dla układów zamkniętych i procesów odwracalnych będzie stała i równa zeru. Druga zasada termodynamiki mogłaby być bowiem podważona pzez "demona Maxwella", gdyby nie zasada zachowania informacji.

ZASADA ZACHOWANIA INFORMACJI DOWODEM ISTNIENIA BOGA

W poniższej pracy podjęta została próba wykazania, że słuszność II zasady termodynamiki wynika z zasady zachowania informacji, której dowód przeprowadzony został w niniejszej pracy i stwierdzono, że w znanym nam wszechświecie musi być ona ograniczona swoim nośnikiem (materialnym lub energetycznym), ale jest nieskończona, ponieważ może być przetwarzana jedna w drugą, podobnie jak energia lub materia. Podany został również sposób obliczenia maksymalnej ilości informacji zawartej w znanej nam obecnie materii wszechświata. Wykazano także, iż woda jest najdoskonalszym tworzywem antyentropijnym wszystkich organizmów żywych. Podane zostały przykłady wyjaśniające wątpliwości dotyczące zasady zachowania ilości informacji. Pełny tekst pracy