Prof. dr hab. inż. Jerzy Lechowski
Międzynarodowej Akademii Nauk
San Marino
WIEDZA - jest iloczynem ilości (według Shanona mierzonej w bitach) i jakości informacji, przy czym jakość informacji zdefiniowanej wg. J. Lechowskiego jako potencjał informacyjny. Inaczej wiedzę można zdefiniować jako iloczyn mocy wiedzy i czasu, w którym ta wiedza obowiązuje. Może wiedza być: praktyczna, intuicyjna i teoretyczna

WIARA - bardzo ogólnie można powiedzieć, że wiara jest to iloczyn ilości i jakości emocji związanych z tym w co się wierzy. Inaczej można również powiedzieć, że wiara jest iloczynem mocy wiary i czasu, w którym ta wiara występuje. Wiara może być: praktyczna, intuicyjna lub teoretyczna.

PRACA - jest zgodnie z fizyczną definicją iloczynem siły i przesunięcia, poza tym praca różnie jest definiowana w sensie filozoficznym, ekonomicznym i prawniczym. Pracę w sensie osiągania sukcesu będziemy nazywać iloczynem chęci (motywacji) i działania. Praca jest iloczynem mocy i czasu, w którym została ona wykonana. Może praca być: praktyczna , intuicyjna i teoretyczna