Prof. dr hab. inż. Jerzy Lechowski
Międzynarodowej Akademii Nauk
San Marino
ANALOGIE FIZYCZNE
- traktując fizykę jako podstawową naukę opisującą w sposób najbardziej realnie otaczający nas świat, wykorzystuje się ją do opisu różnych zjawisk nie tylko występujących w zbudowanych przez techników i inżynierów zadziwiających urządzeniach, o których być może marzyło się już dawno człowiekowi, a które obecnie zostały praktycznie zrealizowane, ale wykorzystując różnego rodzaju analogie, człowiek od dawna pragnął zbudować pewną aparaturę pojęciową, o której nie śniło się nawet filozofom. Za pomocą tej nowej pojęciowej aparatury, człowiek nie tylko teoretycznie ma zamiar, ale i praktycznie wykorzystac dla dobra swojego i innych ludzi - tych jakże w istocie nieznanych jeszcze istot. Aparatura ta zaczęła już w zasadzie funkcjonować w niektórych sferach naszego życia.
W fizyce występują różnego rodzaju analogie np. analogie między ruchem postępowym a obrotowym, analogie między zasadami zachowania np. pędu i momentu pędu, analogie między polami: elektrycznym, magnetycznym i grawitacyjnym. Szczególnie głębokie analogie występują między różnego rodzaju przepłwami. Heraklit z Efezu stwierdził między innymi, że wszystko płynie, chociaż nie znał praw rządzących nimi. Obecnie znane są takie prawa jak: Ohma, Fouriera, Ficka, Pouiseuille'a, czy też prawo Darcy. Wszystkie te prawa, były kolejno odkrywane na zasadzie analogii. Wszystko to, co płynie podlega tego samego rodzaju prawom. Płynie: energia, materia, ładnki elektryczne, a także płynie informacja. Podane zostaną odpowiednie prawa rządzące przepływami informacji.

MODELOWANIE ELEKTRYCZNE - jest szczególnym rodzajem modelowania fizycznego, które wykorzystuje nie tylko analogie pojęć i zjawisk, z którymi mamy do czynienia w fizyce, ale jest najbardziej eleganckim i łatwym sposobem pomiaru różnych wielkości i odkrywaniem nowych związków występujących nie tylko w psychice człowieka, ale i socjologii, ekonomii1 a nawet polityce. W modelowaniu elektrycznym wykorzystuje się trzy pola: elektryczne, magnetyczne i przepływowe prądu elektrycznego, z którymi wiążą się ściśle trzy elementy: C - pojemność elektryczna, L - indukcyjność i R - rezystancja. Te trzy elementy w skrócie oznacza się przez RLC, stąd też pochodzi nazwa naszego tworzącego się Stowarzyszenia "Realizatorów Lepszych Czasów" - w nazwie tej tkwi głębszy sens niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać.