Prof. dr hab. inż. Jerzy Lechowski
Międzynarodowej Akademii Nauk
San Marino

WITAMY SERDECZNIE
NA NASZEJ STRONIE
REALIZATORÓW LEPSZYCH
CZASÓW


Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa i współpracy.

Zachęcamy do przeczytania naszego hymnu wraz z nutami oraz modlitwy realizatorów jak również do zapoznania się z napisaną przez prof. dr hab. Jerzego Lechowskiego pracą habilitacyjną w języku polskim oraz w języku esperanto ,
a także prezentujemy opracowany przez niegoOto nasz program:
Nasza idea RLC będzie zawsze żywa, ponieważ, nigdy
Nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej.

Optymiści żyją dłużej i radośniej, ponieważ zawsze mają nadzieję,
że może być lepiej.
Dobroć, miłość i szczęście są synonimami.

Każdy ma prawo do szczęścia i miłości, a osiągająą je tylko ludzie
dobrzy dla drugich.

Pamiętajmy zatem, bądźmy dobrzy dla drugich, a będziemy
kochani i szczęśliwi.

Nie lękajmy się miłości i dobroci,
chociaż my ludzie ułomni nie możemy być nieskończenie dobrzy,
to jednak mamy prawo, a nawet obowiązek
być szczęśliwymi i dawać szczęście innym.

Nie pragniemy władzy nad innymi i nie chcemy,
aby inni władali nami przy użyciu
siły lub pieniędzy.


A oto nasz PROGRAM

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania sugestii w Księdze Gości

Dodaj wpis Pokaż wpisy
Odwiedziło nas już:
osób